Projektas "Praeities vietovardžių ir dabarties peizažų jungtis Krekenavos regioniniame parke"

Projektas "Praeities vietovardžių ir dabarties peizažų jungtis Krekenavos regioniniame parke" finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos rėmimo fondo lėšomis. 

Projekto tikslas - Krekenavos regioninį parką įtvirtinti kaip įvairiapusiškas paslaugas teikinačią ir kultūrinę veiklą puoselėjančią instituciją, kuri geba prisitaikyti prie karantino metu atsiradusių parko lankymo pokyčių ir atliepti naujų kultūros produktų ir paslaugų poreikį.

Karantino metu besikeičiant kultūros vartotojų ir Krekenavos regioninio parko lankytojų įpročiams, buvo pasiūlyti nauji ir savarankiški būdai plačiau susipažinti ir patirti parko išskirtinę vertę: surinkus ir pasinaudojus archyvine medžiaga, pastatyti skaidrūs istorinį vietovaizdį atkuriantys stendai – Dobrovolės buvusioje dvarvietėje prie Krekenavos regioninio parko lankytojų centro, Bakainių piliakalnyje bei prie Kazokų kaimo sugriuvusio tilto. Siekiant tą patį kraštovaizdį atkurti menine forma tapyboje, Krekenavos regioninio parko kultūros paveldo ir kiti vertingi ir lankytojams patrauklūs objektai peizažuose pateikiami parodos knygoje – kataloge ir virtualioje parodoje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo sukurti ir pastatyti 3 perregimi stendai, nutapyta 30 paveikslų, parengta paroda, virtuali paroda ir išleistas parodos katalogas leidžia Krekenavos regioninį parką įtvirtinti kaip įvairiapusiškas paslaugas teikiančią ir kultūrinę veiklą puoselėjančią instituciją, gebančią prisitaikyti prie karantino metu atsiradusių parko lankymo pokyčių bei atliepti naujų kultūros produktų ir paslaugų poreikį.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2020 m. gruodžio 15 d. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-03