Teisės aktai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymas Nr.D1-251 DĖL KREKENAVOS REGIONINIO PARKO TVARKYMO PLANO PATVIRTINIMO

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. D1-391 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. RUGPJŪČIO 10 D. ĮSAKYMO NR. 417 „DĖL KREKENAVOS REGIONINIO PARKO APSAUGOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-01