Pareigų aprašymas Spausdinti

KREKENAVOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS