Pareigų aprašymas Spausdinti

KREKENAVOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                                                  

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS