Vykdytas saugomų drugių rūšių monitoringas

Data

2021 08 23

Įvertinimas
0
baltamargės šaškytės vikšrų lizdas (002).jpg

Šiais metais Krekenavos regioninio parko direkcija vykdė 2-jų Europos Sąjungos svarbos nykstančių drugių rūšių – auksuotosios ir baltamargės šakytės monitoringą. Stebėsena kas 3 metus atliekama ekologinio tinklo “Natura 2000” teritorijose, skirtose šių rūšių apsaugai: auksuotosios šaškytės buveinės yra saugomos Pašilių pelkėje, o baltamargės šaškytės apsaugai skirti Gringalių ir Viliukų miškai. Auksuotosios šaškytės buveinėms Pašilių pelkėje būdingas durpingas dirvožemis,  kur auga svarbiausias jos vikšrų mitybinis augalas – pievinė miegalė. Šio tipo buveinės teritorijoje neužima didelių plotų, todėl ir šaškytės gausumas čia yra stabiliai mažas. Atliekant monitoringą gegužės – birželio mėnesį buvo skaičiuojami buveinėje skraidantys drugiai, o rugpjūtį vykdyta drugio vikšrų suformuotų lizdų paieška, įvertinta buveinių būklė.

Baltamargė šaškytė yra drėgnų plačialapių miškų rūšis, trofiškai susijusi daugiausia su uosiu (drugiai kiaušinėlius deda ant jaunų uosių, išsiritę vikšrai kurį laiką maitinasi lapais, o vėliau susitelkia į savotiškus varatinkliais apipintus lizdus).Vykdant monitoringą, birželio mėnesį, skaičiuojami skraidantys drugiai, o rugpjūtį vykdoma vikrų lizdų paieškos bei įvertinama buveinių būklė. Šiais metais baltamargės šaškytės vikšrų lizdų ant uosių gana gausiai buvo rasta ir Gringalių, ir Viliukų miškuose.