SAUGOMOSE TERITORIJOSE - NUO KONTROLĖS PRIE PREVENCIJOS

Data

2021 07 08

Įvertinimas
0
214351906_4326322690760518_2154831077107017231_n.png

SAUGOMOSE TERITORIJOSE - NUO KONTROLĖS PRIE PREVENCIJOS

Nuo šių metų liepos pradžios saugomų teritorijų kontrolė perduota Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos. Saugomų teritorijų specialistai nuo šiol vykdo prevencinę veiklą nacionaliniuose, regioniniuose parkuose, rezervatuose ir kitose saugomose teritorijose.

Šiuos pokyčius Aplinkos ministerija įgyvendino tam, kad visa aplinkos apsaugos kontrolė būtų efektyvesnė. LR Seimas pernai priėmė saugomų teritorijų direkcijoms svarbų įstatymų paketą dėl valstybinės saugomų teritorijų kontrolės, kuris įsigaliojo 2021 m. liepos 1 d. Kontrolę vykdę specialistai vykdys prevenciją ir taps reindžeriais.

Saugomų teritorijų kontrolė toliau egzistuos kaip sudėtinė aplinkos apsaugos kontrolės dalis. Būtent Aplinkos apsaugos departamento inspektoriai turės teisę pažeidėjams surašyti protokolus ir skirti nuobodaus, o reindžeriai inspektoriams turėtų pranešti apie pažeidimus, bet svarbiausia – užkirsti kelią galimiems pažeidimams.

Kokia bus vykdoma prevencinė veikla, kokios bus reindžerių funkcijos? Pasak Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus Alberto Stanislovaičio, labai svarbu yra ne tik bausti, bet išaiškinti, pamokyti, patarti kaip elgtis saugomoje teritorijoje. Europos šalyse jau seniai veikia reindžeriai, kurie gerai pažįstą savo teritorija ir ten gyvenančius žmones. Reindžerystė - ne visai lietuviškas terminas, tačiau jis po truputį prigyja ir tai susiję su prevencija. Būtina pereiti prie kitokio bendravimo su vietos gyventojais, bendruomenėmis, didinti gyventojų ir lankytojų sąmoningumą, konsultuojant juos įvairiomis temomis – statybų, miškų, žemės ūkio saugomose teritorijose klausimais.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM jau yra patvirtinusi Saugomų teritorijų direkcijų prevencinės veiklos organizavimo ir vykdymo aprašą. Jis nustato pagrindines specialistų, vykdančių prevencinę veiklą, kuria siekiama išvengti saugomų teritorijų režimo pažeidimų - kryptis, principus, organizavimo ir vykdymo tvarką bei priemones.

Prevencinę veiklą vykdančio specialisto arba reindžerio pagrindinis tikslas bus padėti vietos gyventojams laikytis saugomoje teritorijoje taikomų specialiųjų teisės aktų reikalavimų, taip pat ugdyti vietos gyventojų, saugomos teritorijos lankytojų ir kitų suinteresuotų asmenų vertybinį saugomos teritorijos tikslų supratimą. Kad žmogus žinotų ir suprastų - kas saugoma, kodėl saugoma ir kaip bendradarbiaujant galima tas vertybes išsaugoti.

Reindžeris turėtų stebėti saugomoje teritorijoje fizinių ir juridinių asmenų vykdomą veiklą, patarti, pasiūlyti geriausius būdus tai veiklai vykdyti. Gavus informaciją apie galimus pažeidimus, imtis prevencinių priemonių - išsiaiškinti ar planuojantis veiklą vykdyti asmuo turi pakankamai informacijos apie reikalavimus, procedūras, taip pat pateikti trūkstamą informaciją, paaiškinti grėsmes. Nustačius galimą teisės aktų, reglamentuojančių veiklą saugomoje teritorijoje, pažeidimą, reindžeris turėtų imtis visų įmanomų priemonių, kurios sumažintų pažeidimo padarinius arba pranešti Aplinkos apsaugos departamentui.

Saugomose teritorijose labai svarbu pereiti nuo kontrolės prie prevencijos, nuo baudimo, prie pagalbos. Dalis pažeidimų yra padaromi ne dėl piktybinių nuostatų, o iš nežinojimo. Išties, saugomose teritorijose gyvenantys žmonės ne viską gali žinoti apie sudėtingus teisės aktus. Tad saugomų teritorijų prevencijos pareigūnas arba kitaip tariant reindžeris – turėtų pagelbėti.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos informacija