Krekenavos krašte pasirodė pirmieji gandrai

Data

2022 03 25

Įvertinimas
1
stork-sudoeste-alentejano-costa-vicentina-nature-19422303.jpg

Kovo 25-oji – Gandrinių diena. Ši diena siejama su gandro parskridimu. Sakoma, kad parskrendantis gandras atneša ant savo uodegos kielę, kuri baigia išspardyti likusius ledus.

Nuo šios dienos artojams jau buvo duodami pavakariai, todėl buvo sakoma: Gandras pavakarius parneša, gandras išskrisdamas ir išneša. Buvo tikima, kad jis gali it kokias varles surinkti žmonių ligas ir, nunešęs į klampias balas, gilius raistus, jas ten ištaškyti.

Pagal šią dieną spręsta apie pavasario ankstyvumą: jei per Gandrines nėra šalnų, tai pavasaris bus ankstyvas, jei šąla – tai šals dar 25 rytus. Jei šią dieną vėjas pučia iš šiaurės – dar bus šalta, jei iš vakarų – palis. Jei diena giedra, saulėta, spėjama, kad tais metais bus neskalsūs javai, jų bus mažai, nes išdegsią pasėliai.

Gandrai skirtingose Lietuvos vietose ar tarmėse vadinami įvairiai: starkas, gužas, gužutis, garnys, busilas, bacionas, didutis. Tai nacionalinis mūsų paukštis.

Iš gandrų šeimos elgsenos vėliau žmonės spėdavo metų sėkmę: jei išmestų iš lizdo kiaušinį – laukia nederlius, sunkmetis. Per šienapjūtės darbų įkarštį gandras praneša šienpjoviui, koks bus oras – lis ar giedra. Ir žmonės iki šiol tebesako: jeigu gandras murzinas – prieš lietų, jeigu baltumu šviečia – prieš giedrą. Jei paukštis į lizdą neša šiaudus ar velėnas – tikrai bus lietaus, o jei žabus – bus giedra. O jei gandras tupi ant šieno kupetos, tai tą šieną lietus supūdys. Jeigu pradėjus lyti, gandras vis dar purvinas – lis ilgai. 

Gandrą lietuviai laikė šventu, laimę nešančiu paukščiu. Buvo tikima, kad jis gali paimti žmonių ligas ir, nunešęs į klampias balas, gilius raistus, jas ten pražudyti. Manyta, kad sodyboje gandrui susisukus lizdą, namų šeimininkų laukia geras derlius.

Senovės lietuviams Gandrinės buvo su Pavasario lygiadieniu susieta pavasario bei ūkinių metų pradžios šventė. Keičiantis kartoms ir žmonių gyvenimo būdui, pamažu nugrimzdo užmarštin šios šventės reikšmingumas.

Šią savaitę mūsų krašte buvo pastebėti pirmieji gandrai. Ankstyvas pavasaris neša ne tik pavasario šilumą į mūsų kraštą, bet ir skatina anksčiau pradėti pavasarinius darbus. Paskendę juose, nepamirškime šiek tiek stabtelėti ir pasigrožėti gandrais, plačiais sparnais rėžiančius ratais virš mūsų laukų ir sodybų.