KOL KAS GANDRŲ MŪSŲ KRAŠTE DAR NEMATYTI...

Data

2021 03 25

Įvertinimas
0
288247_497225950291393_1009348289_o.jpg

Kovo 25-oji – Gandrinių diena. Ši diena siejama su gandro parskridimu. Sakoma, kad parskrendantis gandras atneša ant savo uodegos kielę, kuri baigia išspardyti likusius ledus.

Nuo šios dienos artojams jau buvo duodami pavakariai, todėl buvo sakoma: Gandras pavakarius parneša, gandras išskrisdamas ir išneša. Buvo tikima, kad jis gali it kokias varles surinkti žmonių ligas ir, nunešęs į klampias balas, gilius raistus, jas ten ištaškyti.

Pagal šią dieną spręsta apie pavasario ankstyvumą: jei per Gandrines nėra šalnų, tai pavasaris bus ankstyvas, jei šąla – tai šals dar 25 rytus. Jei šią dieną vėjas pučia iš šiaurės – dar bus šalta, jei iš vakarų – palis. Jei diena giedra, saulėta, spėjama, kad tais metais bus neskalsūs javai, jų bus mažai, nes išdegsią pasėliai.

Gandrinių dieną buvo draudžiama iš miško nešti šakas į namus, nes vasarą namus gali apnykti gyvatės ir žalčiai. Šiame tikėjime paslėpta svarbi žinia, juk iš tiesų miške nukritusios šakos, sausuoliai yra svarbūs biologinei įvairovei ir juose taip pat kužda visa galybė gyvybės. Šią dieną buvo sakoma, kad gyvatės po žemę savo karalienės karūną ridena ir žemę budina.

O jei būsi gudrus ir  šią karūną iš jų pavogsi, viską išmanysi, kitų mintis skaitysi, žinosi, kur paslėpti turtai. Taigi, kovo 25 d. buvo glaudžiai susijusi su pavasario pranašais – gandru, žvėrių ir roplių pabudimu ir žemės budinimu, žmonių perėjimu prie pavasariško gyvenimo ritmo.

Gandrą lietuviai laikė šventu, laimę nešančiu paukščiu. Buvo tikima, kad jis gali paimti žmonių ligas ir, nunešęs į klampias balas, gilius raistus, jas ten pražudyti. Manyta, kad sodyboje gandrui susisukus lizdą, namų šeimininkų laukia geras derlius.

Senovės lietuviams Gandrinės buvo su Pavasario lygiadieniu susieta pavasario bei ūkinių metų pradžios šventė. Keičiantis kartoms ir žmonių gyvenimo būdui, pamažu nugrimzdo užmarštin šios šventės reikšmingumas.

Na, o šiandien mūsų krašte gandrų dar nematyti. Su vėluojančiais gandrais vėluoja ir pavasariniai darbai. Belieka tikėtis, kad netrukus juos išvysime plačiais sparnais rėžiančius ratais virš mūsų laukų ir sodybų bei nešančius pavasario šilumą į mūsų kraštą.