Atnaujinti kelio ženklai

Data

2021 11 17

Įvertinimas
0
IMG_20211117_121554.jpg

Krekenavos regioninio parko teritorijoje atnaujinti susidėvėję 8 kelio ženklai į 4 lankytinus objektus: Svirskio kryžių, Rodų koplyčią, Daniliškio liepų alėją, Barinės kapinyną. Taip pat buvo įrengtas naujas kelio ženklas į Gamtos paveldo objektą – Svirnupio vinkšną.

Skatinant lankytojų ekologišką mąstymą, pagamintos informacinės lentelės, siūlančios ir prašančios savo atsivežtas šiukšles pasiimti su savimi ir nepalikti gamtinėse teritorijose. Tokia metodika, kai lankytojų prašoma savo šiukšles pasiimti su savimi, paskutiniu metu taikoma daugelyje vakarų ir Pabaltijo šalyse.  Taip šviečiami ir ugdomi gamtinių teritorijų lankytojai, apie žmogaus pėdsako nepalikimą gamtoje.  Šios lentelės bus iškabintos daugiausiai lankytojų lankomuose objektuose ir teritorijose.

Šiems darbams atlikti skirtos lėšos – 1500 eurų – gautos Krekenavos regioninio parko direkcijai, bendradarbiaujant su Panevėžio rajono savivaldybės administracija, pagal 2021 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą.