Atliktas valstybinių draustinių būklės vertinimas

Data

2020 11 24

Įvertinimas
0
foto- Daugyvenės hidrografinis draustinis.jpg

Kaip ir kasmet, Krekenavos regioninio parko direkcija šiais metais atliko direkcijai priskirtų gamtinių ir kompleksinių valstybinių draustinių būklės vertinimą. Šiemet vertinimas buvo vykdomas pagal naujai parengtą metodiką, kuri apima esamų ir potencialių grėsmių ir vertybių būklės greitojo vertinimo metodus, užtikrinančius efektyvų saugomos teritorijos būklės įvertinimą. Parko direkcijai yra priskirti 6 valstybiniai draustiniai: Daugyvenės kraštovaizdžio, Daugyvenės hidrografinis, Juostos hidrografinis, Viržonų ir Naudvario botaniniai ir Žaliosios girios botaninis–zoologinis draustinis.

Atsižvelgiant į ūkinės veiklos intensyvumą draustiniuose ar jų aplinkoje, buvo įvertintas potencialus grėsmių poveikis saugomoms vertybės. Hidrografinių draustinių būklei didelę įtaką turi jų aplinkoje susidaranti išsklaidytoji tarša, skatinanti vandens eutrofikaciją. Potencialios grėsmės botaniniuose draustiniuose yra pagrindiniai miško kirtimai bei  trako sutankėjimas, atvirų vietų užaugimas sumedėjusia augalija. Šie pokyčiai neigiamai veikia saugomų rūšių ir buveinių būklę. Žaliosios girios botaniniame-zoologiniame draustinyje ryški rekreacinė apkrova draustinyje įrengtose poilsiavietėse ir netgi kitose tam neskirtose vietose. Melioracijos poveikis  keičia miško ir pelkių struktūrą, dėl žmonių veiklos plinta invazinės augalų rūšys. Daugyvenės kraštovaizdžio draustinyje ir jo aplinkoje fiksuojama vizualinė tarša, kurią formuoja inžineriniai tinklai, statiniai. Beveik visuose draustiniuose yra pastebimas daugiau ar mažiau vykstantis važinėjimas bekele, nelegalios poilsiavimo vietos, šiukšlinimas. Parko direkcija priskirtų draustinių būklė šiuo metu vertinama kaip gera ar patenkinama, grėsmių, galinčių sukelti reikšmingus neigiamus pokyčius saugomoms vertybėms, nenustatyta.