Teisės aktų antikorupcinis vertinimas

Teisės aktų antikorupcinis vertinimas – tai teisės aktų vertinimas, siekiant nustatyti jais numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, dėl kurių gali susidaryti sąlygos korupcijai pasireikšti.

Krekenavos regioninio parko direkcijos teisės aktų projektų ir galiojančių teisės aktų antikorupcinis vertinimas vykdomas įstaigos lygmeniu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-07