Informacijos apie asmenį surinkimas

Įstaigoje nėra pareigybių (išskyrus įstaigos vadovo), į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsniuose.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-07