Lankytojo bilietų lėšų panaudojimas

2020 metais platinant Krekenavos regioninio parko lankytojo bilietus surinkta 6375 eurai.

Lėšos panaudotos regioninio parko tvarkymui, lankytojams skirtos infrastruktūros priežiūrai, pažintinio turizmo organizavimui ir švietėjiškai veiklai:

968 €        –  apžvalgos bokšto priežiūrai (bokšto vertikalumo patikrinimas ir lynų reguliavimas);

133,1 €    –  apžvalgos bokšto ir lankytojų centro kasmetinei apžiūrai;

481,94 €   – lankytojų centro priežiūrai;

279 €       –  apžvalgos bokšto apšvietimo remontui;

767,01 €  –  saugomos teritorijos priežiūrai ir infrastruktūros riemontui;

1139,2 €  –  pantoninio tilto atnaujinimui ir perkėlimui į kitą vietą;

418 €       –  staklių medienai pjauti įsigijimui;

116,93 €  –  informacinio stendo Vadaktėlių k. atnaujinimui;

44 €         –  laikraščių „Žaliasis pasaulis“ ir „Tėvynė“ prenumeratai.

Iš viso panaudota : 4347,18 €.

Nuoširdžiai dėkojame visiems Krekenavos regioninio parko svečiams, įsigijusiems lankytojų bilietus, už pilietiškumą bei norą matyti šį kraštą gražesnį!

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-16