Kultūros paso paslauga "Krekenavos krašto paveldas Lietuvos kultūros istorijos mozaikoje"

Užsiėmimai vyksta Krekenavos regioninio parko lankytojų centro ekspozicijoje.

Ekspozicijoje patalpintų aprašymų, filmų, archyvinių nuotraukų pagalba moksleiviai galės įsivaizduoti čia gyvenusių žmonių gyvenimą bei įvertinti, kaip šios nedidelės teritorijos žmonių gyvenimas šimtmečių eigoje atspindi visos valstybės raidą, pasaulėžiūrų kaitą, naujų reiškinių užgimimą. Moksleiviai, tarsi archeologai, po skaldos sluoksniu atras seniausias Krekenavos krašto gyventojų gyvenimo ir kulto vietas – Bakainių piliakalnį, Upytės piliakalnį, Burvelių alkakalnį ir kt.; susipažins su kryždirbio Vinco Svirskio gyvenimu ir kūrybos palikimu; išmoks regioninio parko miestelių, kaimų ir buvusių dvarų istoriją; sužinos apie Krekenavos krašto žymių žmonių kultūrinį indėlį ir t.t.

 

Trukmė – 1 val.                                                            

Dalyvių skaičius – iki 30.

Kaina moksleiviui – 1,5 Eur.

Rezervacija:

tel. 8 608 97 117, 8 604 97 164, el. p. k.litkina@krpd.am.lti.krisciuniene@krpd.am.lt

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-26