Asmens duomenų apsauga

Krekenavos regioninio parko direkcijoje atsakinga už duomenų apsaugą  paskirta vyriausioji specialistė Kristina Potechina. 
Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje. Jeigu turite klausimų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis nurodytais kontaktais.
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Kristina Potechina
Tel. 868623960, el.p [email protected]

Krekenavos regioninio parko direkcija bei apžvalgos bokštas yra stebimi vaizdo kameromis.

Vaizdo stebėjimo vaizdo kameromis tvarkos aprašas. 

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga nacionalinė asmens duomenų priežiūros institucija:
Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija

Kontaktinė informacija:
L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-15