Krekenavos regioninio parko ribų ir zonų ribų planas

Krekenavos regioninio parko ir jo zonų ribų planas (3 lapai), patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1617.

1 lapas

2 lapas

3 lapas

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-10