Krekenavos regioninio parko tvarkymo planas

Krekenavos regioninio parko tvarkymo planas (3 lapai) patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-30 įsakymu Nr.D1-251.

1 lapas

2 lapas

3 lapas

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-10