header image

Krekenavos regioninio parko išskirtinė vertė

Trumpai. Didžiausia monotoniško Lietuvos vidurio žemumos kraštovaizdžio vertybė – Nevėžio senslėnis su senvagių virtinėmis. Regioninio parko teritorijoje prasidėjo europinio stumbro atgimimas. Ne kiekvienas regioninis parkas pasižymi dvarviečių gausa. Knygnešių istorijai itin svarbus Ustronės dvarelis. Krekenavos apylinkės garsios žymiausio XIX-XX a. Lietuvos liaudies menininko – kryždirbio Vinco Svirskio gyvenimu ir palikimu – originaliais, menine forma nepakartojamas kryžiais ir koplytstulpiais.

Kraštovaizdis. Krekenavos regioniniame parke saugomas Nevėžio lygumos fragmentas su vešliomis pievomis, Pašilių, Gringalių, Kalnelio, Ramygalos miškais ir pelkynais. Didžiausia Lietuvos vidurio žemumos kraštovaizdžio vertybė – Nevėžio senslėnis su raiškiais upės vingiais ir įspūdingomis senvagių virtinėmis. Prie slėnio betarpiškai prigludęs miškingas ir agrarinis lygumų kraštovaizdis, kurį paįvairina pelkėtos vietovės su upokšniais.

Negyvoji gamta. Natūralūs, raiškūs Nevėžio intakų Liaudės, Upytės ir Linkavos slėniukai. Linkavos upelyje guli akmuo Rapolas.

Gyvoji gamta. Regioninio parko gamtos simbolis – europinis stumbras. Pirmoji jų pora čia buvo atgabenta 1969 m. Dabar beveik 20 stumbrų gyvena Pašilių stumbryne, o dar 20 klajoja laisvėje. Didelę parko dalį užima miškai, o svarbiausi jų – senieji ąžuolynai. Miškuose gausu plačialapiams miškams būdingų retų augalų rūšių. Parke gausu ūdrų, bebrų, lazdyninių miegapelių, tauriųjų elnių, šernų, stirnų, danielių, šikšnosparnių.

Kultūros paveldas. Istorinę gyvenseną mena Bakainių ir Upytės piliakalniai, didžiulė dvarų gausa nedidelėje teritorijoje. Čia jų būta net 20. Kai kurių belikę tik fragmentai, žymės. Su dvarais susiję ir knygnešių žygiai. Šiuo atžvilgiu itin įdomus Ustronės dvarelis.

Išskirtiniai reiškiniai, gyvos tradicijos, istoriniai faktai, asmenybės. Krekenavos krašte XIX-XX a. gyveno ir kūrė žymiausias Lietuvos liaudies menininkas – kryždirbys Vincas Svirskis, palikęs daugiau kaip 200 originalių, menine forma nepakartojamų kryžių ir koplytstulpių. Nuo seno Krekenavos Šv. Mergelės Marijos ėmimo į dangų mažoji bazilika garsėja stebuklingu Dievo Motinos paveikslu ir Žolinės atlaidais. Vadaktėliuose dirbusio kunigo Juozo Tumo – Vaižganto kūrybai ir Garšvių knygnešių draugijos veiklai pažymėti Ustronės viensėdyje įsteigtas J. Tumo – Vaižganto ir Knygnešių muziejus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-19