header image

Krekenavos regioninio parko funkcinis zonavimas

       Krekenavos  regioninio parko funkcinių zonų pasiskirstymas

 

 

Funkcinio prioriteto zonos

Plotas

ha

%

1.Konservacinio prioriteto zona

4089,9

35,3

Draustiniai:      7

4089,9

35,3

Kompleksiniai: 1

2496,3

21,6

  1. Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio

2496,3

21,6

Gamtiniai:      4

1531,9

13,2

  1. Upytės geomorfologinis

624,7

5,4

  1. Linkavos hidrografinis

161,7

1,4

  1. Gringalių botaninis-zoologinis

453,9

3,9

  1. Ramygalos telmologinis

291,6

2,5

Kultūriniai:    2

61,7

0,5

  1. Krekenavos urbanistinis

24,7

0,2

  1. Upytės istorinis

37,0

0,3

2. Ekologinės apsaugos prioriteto zona

538,6

4,6

3. Rekreacinio prioriteto zona       

266,7

2,3

4. Ūkinio prioriteto zona

6582,2

56,8

5. Gyvenamojo prioriteto zona

112,3

1,0

Iš viso:

11589,7

100

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-10