header image

Bendra informacija apie parką

Krekenavos regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr.I-2913 „Dėl regioninių parkų ir draustinių steigimo“, siekiant išsaugoti Nevėžio vidurupio paslėnio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti.

Regioninio parko plotas – 11589,7 ha. Teritorija driekiasi abipus Nevėžio slėnio, aprėpia dalį Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio ir Ramygalos seniūnijų Panevėžio rajone bei dalį Surviliškio seniūnijos Kėdainių rajone.

Krekenavos regioninio parko ir jo zonų ribos patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr.1416 . Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr.1617 "Dėl Krekenavos regioninio parko ir jo zonų ribų plano patvirtinimo" (Žin., 2009, Nr.145-6570) regioninio parko ir jo zonų ribos pakoreguotos. 

Pagal gamtos ir kultūros vertybes, jų pobūdį, apsaugos formas ir naudojimo galimybes regioninio parko teritorija skirstoma į konservacinio prioriteto, ekologinės apsaugos prioriteto, rekreacinio prioriteto, ūkinio prioriteto ir kito (gyvenamosios paskirties) prioriteto zonas. 

Konservacinio prioriteto zoną sudaro draustiniai: Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio, Gringalių botaninis-zoologinis, Linkavos hidrografinis, Upytės geomorfologinis, Ramygalos telmologinis, Krekenavos urbanistinis, Upytės istorinis.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr.D1-251 patvirtintas  Krekenavos regioninio parko tvarkymo planas (Žin., 2010, Nr.39-1881).

Specialieji regioninio parko teritorijų planavimo, statinių projektavimo ir statybos reikalavimai išdėstyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. D1-391 patvirtintame nauja  redakcija išleistame Krekenavos regioninio parko apsaugos reglamente (Žin., 2009, Nr. 83-3475; 2010, Nr. 38-1813).

Regioninio parko teritorijoje yra 73 gyvenvietės, gyvena apie 3000 gyventojų. Didžiausia gyvenvietė – Krekenava. Regioniniame parke yra Pašilių stumbrynas, Ustronės viensėdyje veikia  J.Tumo-Vaižganto ir knygnešystės muziejus.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-19