header image

Draustiniai

Krekenavos regioninio parko draustiniai

Krekenavos regioninio parko konservacinę zoną sudaro Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinis, Upytės geomorfologinis draustinis, Linkavos hidrografinis draustinis, Gringalių botaninis-zoologinis draustinis, Ramygalos telmologinis draustinis, Krekenavos urbanistinis draustinis ir Upytės istorinis draustinis, kurių tikslai yra šie:

Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinis (plotas 2496,3 ha) – išsaugoti Nevėžio senslėnio su senvagėmis ir natūraliomis pievomis kraštovaizdį, gausias kultūros paveldo vertybes – buvusių dvarų sodybas, Bakainių piliakalnį ir kapinyną, Burvelių alkakalnį, Barinės kapinyną, J. Tumo-Vaižganto sodybą ir Ustronės knygnešių muziejų. Draustinyje vertingiausios natūralios pievos ir kitos ES svarbos buveinės yra "Natura 2000" teritorijos (plotas apie 480 ha);

Upytės geomorfologinis draustinis (plotas  624,7 ha) – išsaugoti Upytės, Vešetos ir Liaušės upių slėnių sistemą, vertingas natūralių pievų buveines;

Linkavos hidrografinis draustinis (plotas 161,7 ha)  – išsaugoti Linkavos žemupio hidrografinę struktūrą, vertingas natūralių pievų buveines;

Gringalių botaninio-zoologinis draustinis (plotas 453,9 ha) – išsaugoti Gringalių mišką su reta augalija ir gyvūnija, saugomų vabzdžių – baltamargių šaškyčių, didžiųjų auksinukų ir niūriaspalvių auksavabalių – populiacijas. Draustinis yra  "Natura 2000" teritorija;

Ramygalos telmologinis draustinis (plotas 291,6 ha) – išsaugoti Pašilių pelkinį kompleksą su Nevėžio žemumai būdingomis biocenozėmis, saugomų vabzdžių – auksuotųjų šaškyčių – ir augalų – žvilgančiųjų riestūnių – populiacijas. Draustinis yra  "Natura 2000" teritorija; 

Krekenavos urbanistinis draustinis (plotas 24,7 ha) – išsaugoti Krekenavos miestelio istorinės dalies urbanistinę (planinę, erdvinę, tūrinę) struktūrą, tradicinį visos teritorijos ir joje esančių atskirų sklypų užstatymo tipą (-us), tradicinę statinių architektūrinę išraišką, Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių kompleksą, kitus jame esančius kultūros paveldo objektus ir jų aplinką; 

Upytės istorinis draustinis ( plotas 37,0 ha) – išsaugoti istoriniu požiūriu vertingą Upytės, Tarnagalos piliakalnį, vadinamą Čičinsko kalnu, Upytės Šv. Karolio Baromėjaus bažnyčios statinių kompleksą ir Upytės kapinyną.

Krekenavos regioninio parko direkcijai priskirti draustiniai

Krekenavos regioninio parko direkcijai yra priskirtos nacionalinės saugomos teritorijos - valstybiniai draustiniai, esantys už regioninio parko ribų. Direkcija vykdo stebėseną ir atlieka draustinių būklės vertinimą.

Daugyvenės valstybinis kraštovaizdžio draustinis (plotas 3870 ha). Radviliškio r. Įsteigtas 1992 m. išsaugoti raiškų Daugyvenės slėnio apylinkių kraštovaizdį su gausiu archeologijos, etnokultūros, architektūros paveldu;

Daugyvenės valstybinis hidrografinis draustinis (175,2 ha). Pakruojo r. Įsteigtas 1994 m. išsaugoti negilaus salpinio slėnio labai vingiuotą Daugyvenės vidurupio atkarpą;

Juostos valstybinis hidrografinis draustinis ( 294,9 ha). Panevėžio r. Įsteigtas 1997 m. išsaugoti negilaus silpnai vingiuoto salpinio Juostos upelio slėnio atkarpą;

Viržonų valstybinis botaninis draustinis (32,4 ha). Panevėžio r. Įsteigtas 1992 m. išsaugoti Viržonų pelkę su augalų rūšimis, įrašytomis į Lietuvos raudonąją knygą;

Naudvario valstybinis botaninis draustinis ( 68,1 ha). Panevėžio r. Įsteigtas 1997 m. šiaurės Lietuvos lygumų plačialapių miškų augalų augavietėms apsaugoti;

Žaliosios girios botaninis- zooologinis draustinis (3102,65 ha). Panevėžio r. Įsteigtas 1960 m. išsaugoti miško augalų bendrijoms ir gyvūnijai, būdingai Vidurio Lietuvos lygumai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-10