header image

Saugomos rūšys

Krekenavos regioniniame parke aptinkamos saugomos rūšys

žinduoliai: ūdra (Lutra lutra L.), šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus Schreber), baltasis kiškis (Lepus timidus L.), upinis bebras (Castor fiber), stumbras (Bison bonasus L.).

paukščiai: juodasis gandras (Ciconia nigra L.), mažasis erelis rėksnys (Aquila pomarina C. L. Brehm.), pilkoji meleta (Picus canus Gmel.), žalioji meleta (Picus viridis L.), sketsakalis (Falco subbuteo L.),vištvanagis (Accipiter gentilis L.), tulžys (Alcedo atthis L.), putpelė (Coturnix coturnix L.), švygžda (Porzana porzana L.), griežlė (Crex crex L.), mažoji žuvėdra (Sterna albifrons Pallas), didysis dančiasnapis (Mergus merganser L.), šaukštasnapė antis (Anas clypeata L.).

varliagyviai: skiauterėtasis tritonas (Triturus vulgaris Laur.), nendrinė rupūžė (Bufo calamita Laur.).

vabzdžiai: niūriaspalvis auksavabalis (Osmoderma eremita Scop.), marmurinis auksavabalis (Netocia lugubris Herbst), juodasis apolonas (Parnassius mnemosyne L.), rudaakis satyriukas- (Coenonympha hero L.), machaonas (Papilio machaon L.), auksuotoji šaškytė (Euphydryas aurinia), akiuotasis satyras (Lopinga achine), šarvuotoji skėtė (Leucorrhinia pectoralis), žaliasis laumžirgis (Aeshna viridis), didysis auksinukas (Lycaena dispar).

vėžiagyviai: pavasarinis skydvėžis (Lepidurus apus L).

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-08