header image

Gyvūnija

Krekenavos regioninio parko teritorijoje sutinkamos 844 gyvūnų rūšys. Iš jų - 43 saugomos.

Parke gyvena nemažai žinduolių: ūdrų, bebrų lazdyninių miegapelių, tauriųjų elnių, šernų, stirnų, danielių. Parko miškuose ir laukuose galite sutikti klajojančius stumbrus (Bison bonasus). Dalis jų veisiami Pašilių stumbryne, kiti vaikšto laisvėje (apie 50 gyvūnų). Parke suskaičiuota per 140 paukščių rūšių.

Zoologiniu požiūriu vertingas Gringalių botaninis zoologinis draustinis. Jame saugomos Europos Bendrijos svarbos rūšys: baltamargė šaškytė, niūraspalvis auksavabalis.

Senų dvarų parkuose, kaimuose bei gyvenvietėse vakarėjant galima išvysti plevenant daugybę šikšnosparnių – paslaptingų, retų bei saugomų gyvūnų, gyvenančių įvairiose palėpėse, senų medžių drevėse.

Senuose ąžuolynuose sutinkami reti vabzdžiai ir varliagyviai.

Nevėžyje gausu žuvies: lydekų, karšių, starkių.

Krekenavos regioniniame parke sutinkamos šios saugomos rūšys:

žinduoliai: ūdra (Lutra lutra L.), šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus Schreber), baltasis kiškis (Lepus timidus L.), upinis bebras (Castor fiber), stumbras (Bison bonasus L.). 

paukščiai: juodasis gandras (Ciconia nigra L.), mažasis erelis rėksnys (Aquila pomarina C. L. Brehm.), pilkoji meleta (Picus canus Gmel.), žalioji meleta (Picus viridis L.), sketsakalis (Falco subbuteo L.),vištvanagis (Accipiter gentilis L.), tulžys (Alcedo atthis L.), putpelė (Coturnix coturnix L.), švygžda (Porzana porzana L.), grižlė (Crex crex L.), mažoji žuvėdra (Sterna albifrons Pallas), didysis dančiasnapis (Mergus merganser L.), šaukštasnapė antis (Anas clypeata L.).

varliagyviai: skiauterėtasis tritonas (Triturus vulgaris Laur.), nendrinė rupūžė (Bufo calamita Laur.).

vabzdžiai: niūriaspalvis auksavabalis (Osmoderma eremita Scop.), marmurinis auksavabalis (Netocia lugubris Herbst), juodasis Apolonas (Parnassius mnemosyne L.), rudaakis satyriukas- (Coenonympha hero L.), machaonas (Papilio machaon L.), aksuotoji šaškytė (Euphydryas aurinia).

vėžiagyviai: pavasarinis skydvėžis (Lepidurus apus L).

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-10