Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo Krekenavos regioninio parko direkcijoje tvarkos aprašas

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo Krekenavos regioninio parko direkcijoje tvarkos aprašas, patvirtintas Krekenavos regioninio parko direktoriaus 2019 vasario 11 d. įsakymu Nr. V1-10 „Dėl vieųjų pirkimų organizacimo ir vykdymo Krekenavos regioninio parko direkcijoje tvarkos aprašo tvirtinimo“

Planuojamų vykdyti 2022 metais viešųjų pirkimų planas

Planuojamų vykdyti 2022 metais viešųjų pirkimų plano papildymas

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-05