Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo Krekenavos regioninio parko direkcijoje tvarkos aprašas

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo Krekenavos regioninio parko direkcijoje tvarkos aprašas, patvirtintas Krekenavos regioninio parko direktoriaus 2019 vasario 11 d. įsakymu Nr. V1-10 „Dėl vieųjų pirkimų organizacimo ir vykdymo Krekenavos regioninio parko direkcijoje tvarkos aprašo tvirtinimo“

Planuojamų vykdyti 2021 metais viešųjų pirkimų planas

2021 m. viešųjų pirkimų plano papildymas

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-14