Informacijos apie asmenį surinkimas

SĄRAŠAS PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ NUMATYTA PATEIKTI RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ SPECIALIAJAI  TYRIMŲ TARNYBAI PAGAL KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNĮ PRIVALOMA TVARKA

 

Eil.Nr.

Valstybės institucijos (įstaigos, įmonės) pavadinimas

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

Vadovo, skiriančio asmenį į pareigas pavadinimas

 13.

Krekenavos RP direkcija

Vadovybė

Direktorius

VSTT direktorius

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-07