Asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

Subjektas atsakingas už korupcijos prevenciją įstaigoje: 

Krekenavos regioninio parko direktorė Alma Kavaliauskienė

Vtek Rekomendacinės gairės dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų

AM rekomendacijos dėl darbuotojų elgesio ir veiksmų, kai jiems siūlomas ar duodamas kyšis

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-07